Gemeentelijke belastingen bestaan uit eigenaren- en gebruikersbelastingen. Het komt voor dat belastingen die niet door de huurder betaald hoeven te worden, toch aan de huurder worden doorberekend.

Bij onzelfstandige verhuur:
Gebruikersbelasting(voor huurder): –
Eigenarenbelasting (voor verhuurder): onroerendezaakbelasting, Afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Bij zelfstandige verhuur:
Gebruikersbelasting(voor huurder): Afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Eigenarenbelasting (voor verhuurder): onroerendezaakbelasting.

Afvalstoffenheffing
De gemeente haalt het vuilnis wekelijks op. De vaste kosten daarvan zijn €253,24 in 2015. Bij verhuur van onzelfstandige wooneenheden worden deze kosten aan de verhuurder geadresseerd. De verhuurder mag deze doorberekenen aan de huurder. Bij zelfstandige wooneenheden worden de kosten geadresseerd aan de huurder. De huurder van een zelfstandige wooneenheid dient deze zelf te betalen.
www.gemeentemaastricht.nl/afvalstoffenheffing

Rioolheffing, zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing
Voor het lozen van afvalwater in het riool betaal je belasting aan de gemeente. De BsGW int deze voor de gemeentes in Limburg. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor het onderhoud van het riool.
Deze heffing wordt betaald per ‘vervuilingseenheid.’ Een huishouden van één persoon betaalt voor één vervuilingseenheid. Een huishouden van twee of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Het aantal vervuilingseenheden wordt gebaseerd op het aantal ingeschreven personen op dat adres in de gemeentelijke Basisregistratie personen.
www.gemeentemaastricht.nl/rioolheffing

Bij onzelfstandige wooneenheden dient de verhuurder deze heffing te betalen. Huurders van een zelfstandige wooneenheid dienen de heffing wel zelf te betalen. Als je als bewoner van een onzelfstandige wooneenheid een aanslag krijgt voor rioolheffing, kun je daar bezwaar tegen maken bij BsGW. De BsGW handelt dit vervolgens verder af met de verhuurder.
www.bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen

Onroerendezaakbelasting
De verhuurder dient deze belasting te betalen. Deze belasting moet door huis- of pandeigenaren jaarlijks betaald worden voor het in eigendom hebben van onroerende zaken.
www.rijksoverheid.nl/wat-is-de-onroerendezaakbelasting-ozb