Als je denkt dat de verhuurder onterecht een huurverhoging heeft opgelegd of dat het percentage hoger is dan wettelijk is toegestaan, dan kan hier bezwaar tegen worden ingediend. De verhuurder dient het huurverhogingsvoorstel minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs aan je te hebben verstuurd. Dit voorstel stuur je naar het Huurteam en vervolgens maken wij bezwaar bij de verhuurder. De verhuurder moet dan het bezwaar tegen het voorstel voor huurverhoging zelf afhandelen bij de Huurcommissie. De maximale huurverhoging mag 2,5% bedragen in 2015. (Als je inkomen in 2014 €34.229 of lager was)

http://www.rijksoverheid.nl/huurverhoging

http://www.huurcommissie.nl/huurverhoging