Huurprijsverlaging
Met het puntensysteem van de rijksoverheid voor woonruimtes kun je de maximale legale kale huurprijs van een woonruimte berekenen. Deze kan verschillen van de kale huurprijs zoals deze in je contract wordt vermeld en is daarom goed om te controleren. Als de huurprijs van jouw woonruimte volgens het puntensysteem lager is dan de kale huurprijs die je nu betaalt, kan je een zaak indienen bij de Huurcommissie.
Wanneer de berekende huurprijs volgens het puntensysteem onder de liberalisatiegrens (<€710,68) valt, is hier geen termijn aan verbonden. Valt de berekende huurprijs boven de liberalisatiegrens, dan dien je binnen zes maanden na het aangaan van de huurovereenkomst een zaak in te dienen. Als je een zaak ‘huurverlaging’ ingediend hebt en de Huurcommissie stelt je in je gelijk, heb je recht op teruggave van de ‘te veel betaalde huur’ vanaf het moment dat het dossier bij de Huurcommissie is ingediend. De Huurcommissie sommeert de verhuurder dit bedrag terug te betalen aan de huurder.

Bezwaar huurverhoging
Als je denkt dat de verhuurder onterecht een huurverhoging heeft opgelegd of dat het percentage hoger is dan wettelijk is toegestaan, dan kan hier bezwaar tegen worden ingediend. De verhuurder dient het huurverhogingsvoorstel minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs aan je te hebben verstuurd. Dit voorstel stuur je naar de Housing Helpdesk en vervolgens maken wij bezwaar bij de verhuurder. Als de verhuurder niet meewerkt wordt de zaak doorverwezen naar de Huurcommissie. De verhuurder moet dan het bezwaar tegen het voorstel voor huurverhoging zelf afhandelen bij de Huurcommissie. De maximale huurverhoging mag 2,5% bedragen in 2015. (Als je inkomen in 2014 €34.229 of lager was)

www.rijksoverheid.nl/huurverhoging

www.huurcommissie.nl/huurverhoging