Indien de verhuurder onderhoudsgebreken niet verhelpt ondanks dat je dit hebt aangekaart, kan dit afhankelijk van de ernst van het gebrek leiden tot een (tijdelijke) huurverlaging. Meldt dit bij De Housing Helpdesk. De verhuurder wordt vervolgens door de Housing Helpdesk verzocht de gebreken binnen zes weken te verhelpen. Gebeurt dit niet, dan wordt de procedure bij de Huurcommissie gestart.