Tijdelijke verhuur is in Nederland mogelijk, mits het aan een van onderstaande eisen voldoet:
Een campuscontract
Het huren van een wooneenheid is gekoppeld aan een inschrijving bij een hogeschool of universiteit.

Short Stay contracten voor buitenlandse werknemers en studenten
Dit betreft contracten die voor een vaste korte duur worden opgesteld. Met name voor Expats of exchange studenten.

Jongerencontracten
De huurder moet de woning verlaten zodra hij / zij 26 jaar oud is.

Leegstandswet
De Leegstandswet maakt het mogelijk om woningen die op korte termijn verkocht, gesloopt of ingrijpend gerenoveerd worden tijdelijk te verhuren. Het huurcontract heeft een duur van minimaal zes maanden. De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd
Onder strikte voorwaarden is huur voor bepaalde tijd mogelijk, namelijk als:
➢ De huiseigenaar tijdelijk in het buitenland verblijft vanwege werk en daarna wil terugkeren;
➢ De huiseigenaar zijn koopwoning tijdelijk wil verhuren totdat hij er zelf gaat wonen.

Anti-kraak
De huurder betaalt geen huur, slechts een bedrag voor nutsvoorzieningen. Indien de bewoner een ‘gebruiksvergoeding’, dus huur, dient te betalen, dan is er wel sprake van een huurovereenkomst en huurbescherming.

Meer info:
www.huurders.info/tijdelijke-verhuur