Zaken die niet in het contract vastgelegd kunnen worden zijn:
Dit betekent dat als onderstaande zaken toch opgenomen zijn in je contract, deze ‘nietig’ zijn, en dus niet geldig zijn volgens de Nederlandse Wet. Je kunt je verhuurder hierop aanspreken. Als dit soort zaken wel opgenomen zijn is dat geen goed teken.

Een maximale looptijd van het contract
Een maximale huurperiode van 1 jaar komt voor. Dit mag echter alleen als dit op basis is van tijdelijke verhuur. Een huurcontract loopt voor onbepaalde tijd door, ook wanneer er een huurperiode in het contract staat. Een minimale huurperiode van 1 jaar is wel toegestaan.

Te lange opzegtermijn huurder
De opzegtermijn van de huurder is gelijk aan de betalingstermijn van de huur. Alleen als de betaling van de huur per twee maanden is, mag de opzegtermijn ook twee maanden zijn. De opzegtermijn mag maximaal drie maanden zijn. Hiervoor dient de betalingstermijn dus ook per drie maanden te zijn.

Te korte opzegtermijn verhuurder

De opzegtermijn voor de verhuurder is altijd drie maanden. Voor elk jaar dat de huurder onafgebroken op het adres woont, komt er een maand bij. De maximale opzegtermijn van de verhuurder is zes maanden.

Ontbinding huurcontract
Als huurder heb je huurbescherming. Dit betekent dat het huurcontract in beginsel enkel ontbonden kan worden als jij daarmee instemt. Als je niet instemt met de ontbinding dient de verhuurder altijd de kantonrechter te vragen om ontbinding. Vervolgens bepaalt de kantonrechter wat er moet gebeuren. Er zijn een aantal gronden waarop de verhuurder zich kan beroepen, zoals:
● De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder. (huurachterstand of overlast)
● Het gaat om tijdelijke verhuur en voldoet aan de voorwaarden hiervoor.
● Wegens dringend eigen gebruik.

Servicekosten niet uitgesplitst
In het huurcontract moeten zowel de kale huurprijs als de servicekosten apart benoemd worden. All-in huurprijzen zijn niet toegestaan. De (voorschot)servicekosten moeten ook gespecificeerd zijn. De (voorschot)servicekosten moet de verhuurder namelijk elk jaar afrekenen.

Onjuiste doorberekening belastingen
Gemeentelijke belastingen bestaan uit eigenaren- en gebruikersbelastingen. Het komt voor dat belastingen die niet door de huurder betaald hoeven te worden, toch aan de huurder worden doorberekend.

Bij onzelfstandige verhuur:
Gebruikersbelasting(voor huurder): –
Eigenarenbelasting (voor verhuurder): onroerendezaakbelasting, afvalheffing en rioolheffing.

Bij zelfstandige verhuur:
Gebruikersbelasting(voor huurder): Afvalheffing en rioolheffing.
Eigenarenbelasting (voor verhuurder): onroerendezaakbelasting.

Onterecht doorberekenen kosten groot onderhoud
De verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud aan het pand. De huurder is alleen verantwoordelijk voor dagelijkse reparaties en klein onderhoud. Een Vereniging van Eigenaren(VvE) bijdrage is daarom nooit geheel voor rekening van een huurder. Een deel kan wel doorberekend worden aan de huurder, zoals schoonmaakkosten en portiekverlichting.
www.rijksoverheid.nl/onderhoud-huurwoning